ΡΟΣΤΕΡ

Τερματοφύλακες

Δημήτρης Τσιντσάρης
Τριαντάφυλλος Γκαϊδατζάκης

Αμυντικοί

Δημήτρης Καρυπίδης
Αθανάσιος Τσιατμάς
Ιωάννης Τσιντσάρης
Πέτρος Αμπαδίνης
Γεώργιος Λιάτσης
Κωνσταντίνος Σαμαράς
Δημήτρης Πετρίδης
Νικόλαος Σαμαράς
Χαράλαμπος Βεντούζης
Κωνσταντίνος Τάντσης

Μέσοι

Ιωάννης Τσεμπερίδης
Αλέξανδρος Αβράμης
Νικόλαος Παρίσης
Σπύρος Γέρμανλης
Γεώργιος Ράτσικας
Κωνσταντίνος Αγγελίδης

Επιθετικοί

Δημήτρης Παρούκας
Γεώργιος Μιχαλέρης
Ιωάννης Παπίτσας
Μιχάλης Ευσταθιάδης