ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Α1  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  SPORTICA

 1η Αγωνιστική

ΠΡΩΤΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ – ΡΟΔΟΠΟΛΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΧΡΥΣΟ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ (Aναβολή)
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

2η Αγωνιστική

ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΝΑΤΟΛΗ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ – ΧΡΥΣΟ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ – ΠΡΩΤΗ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ – ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ

3η Αγωνιστική

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ-ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΠΡΩΤΗ-ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΧΡΥΣΟ-ΝΕΟΧΩΡΙ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ-ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ-ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ-ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

4η Αγωνιστική

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟ-ΑΝΑΤΟΛΗ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΠΡΩΤΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ-ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ-ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ-ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ-ΑΜΜΟΥΔΙΑ

5η Αγωνιστική

ΕΘΝΙΚΟΣ-ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ-ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ-ΧΡΥΣΟ
ΠΡΩΤΗ-ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ-ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ-ΑΜΜΟΥΔΙΑ

6η Αγωνιστική

ΝΕΟΧΩΡΙ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ – ΠΡΩΤΗ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΑΝΑΤΟΛΗ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΧΡΥΣΟ – ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ

7η Αγωνιστική

ΕΘΝΙΚΟΣ – ΧΡΥΣΟ
ΑΝΑΤΟΛΗ – ΠΡΩΤΗ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ – ΡΟΔΟΠΟΛΗ
ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ – ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ – ΝΕΟΧΩΡΙ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

8η Αγωνιστική

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΡΩΤΗ – ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΧΡΥΣΟ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ – ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

9η Αγωνιστική