ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  SPORTICA

 1η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ – ΝΕΟΧΩΡΙ
ΠΡΩΤΗ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΧΡΥΣΟ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ– ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ– ΑΝΑΤΟΛΗ

2η Αγωνιστική
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΡΩΤΗ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ – ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΧΡΥΣΟ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ – ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

3η Αγωνιστική
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΠΡΩΤΗ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ – ΧΕΙΜΑΡΟΣ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ – ΧΡΥΣΟ

4η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΠΡΩΤΗ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ – ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΧΡΥΣΟ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

5η Αγωνιστική
ΑΝΑΤΟΛΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ – ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ – ΠΡΩΤΗ
ΧΡΥΣΟ – ΝΕΟΧΩΡΙ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

6η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ – ΧΡΥΣΟ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΠΡΩΤΗ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

7η Αγωνιστική
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ – ΑΝΑΤΟΛΗ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΧΡΥΣΟ – ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΠΡΩΤΗ

8η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ – ΠΡΩΤΗ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΑΝΑΤΟΛΗ – ΧΡΥΣΟ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ

9η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ – ΧΡΥΣΟ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ – ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ – ΑΝΑΤΟΛΗ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΠΡΩΤΗ – ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ

10η Αγωνιστική
ΑΜΜΟΥΔΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΧΡΥΣΟ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ
ΑΝΑΤΟΛΗ – ΠΡΩΤΗ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

11η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ – ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΠΡΩΤΗ – ΧΡΥΣΟ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ

12η Αγωνιστική
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ – ΠΡΩΤΗ
ΧΡΥΣΟ – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ – ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ – ΑΜΜΟΥΔΙΑ

13η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ –  ΠΡΩΤΗ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ – ΧΡΥΣΟ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ –  ΑΝΑΤΟΛΗ

14η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΠΡΩΤΗ –  ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ –  ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ –  ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΧΕΙΜΑΡΟΣ – ΑΝΑΤΟΛΗ
ΧΡΥΣΟ –  ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

15η Αγωνιστική
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ –  ΠΡΩΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ –  ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ –  ΧΡΥΣΟ

16η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ –  ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ –  ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΠΡΩΤΗ –  ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ –  ΧΡΥΣΟ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ

17η Αγωνιστική
ΧΡΥΣΟ –  ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ –  ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ –  ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ –  ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ –  ΠΡΩΤΗ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ –  ΝΕΟΧΩΡΙ

18η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ – ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ – ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ – ΧΡΥΣΟ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΠΡΩΤΗ – ΝΕΟΧΩΡΙ

19η Αγωνιστική
ΠΡΩΤΗ –  ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ – ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΧΡΥΣΟ –  ΑΝΑΤΟΛΗ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ –  ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ –  ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΝΕΟΧΩΡΙ –  ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ

20η Αγωνιστική
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ –  ΕΘΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟ –  ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ –  ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ –  ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ –  ΝΕΟΧΩΡΙ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ –  ΠΡΩΤΗ

21η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ –  ΑΜΜΟΥΔΙΑ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ –  ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ – ΧΡΥΣΟ
ΝΕΟΧΩΡΙ –  ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΠΡΩΤΗ –  ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ

22η Αγωνιστική
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ –  ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ –  ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ – ΝΕΟΧΩΡΙ
ΧΡΥΣΟ –  ΠΡΩΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ –  ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
ΑΜΜΟΥΔΙΑ –  ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ