“Ο Εθνικός την περίοδο 1971-1972”

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1971-1972

ΓΕΝΙΚΑ: Την χρονιά του 1971 ο ΕΘΝΙΚΟΣ μετέχει στο πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ. Ν. Σερρών στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: κ. Κοτσαμπασίδης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

ΟΡΘΙΟΙ: Λυκίδης Παύλος, Παπαδόπουλος, Μπάμπαλης Κων/νος, Δάδιος Θωμάς, Αστάκογλου Δημήτριος, Μπαμπάλης Δημήτριος. ΚΑΘΙΣΤΟΙ: Λυκίδης Κων/νος, Νικολαϊδης , Σοφιάδης Δημήτριος, Παρίσης Γεώργιος, Μαρβάκης Γεώργιος.