ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Κωνσταντίνος Παρίσης
Πέτρος Λυμπερίδης
Νικόλαος Τσολάκης
Γεώργιος Πύργος