ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΟΜΑΔΑΣ

Αλέξανδρος Τσαρτσίδης
Νικόλαος Εφραιμίδης
Παναγιώτης Ρίζος
Ιωάννης Καραλής