ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

   4     –     1    

 

      2     –     3        

 

        1     –     2        

 

        6     –     0        

 

        1     –     0        

 

        2     –     0        

 

        1     –     4        

 

        4     –     0        

 

        2     –     0        

 

        0     –     3        

 

        3     –     0        

 

        0     –     2        

 

        5     –     1        

 

        2     –     0        

 

        1     –     4        

 

        2     –     1        

 

        1     –     0        

 

        2     –     1        

 

        1     –     4        

 

        0     –     1        

 

       0     –     1        

 

        –