ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

1   –    0

 

  2    –    2    

 

1    –    1

 

    2    –    0    

 

0    –    0

 

    1    –    3    

 

0    –    3

 

    0    –    0    

 

1    –    0

 

    0    –    1    

 

1    –    0

 

    1    –    0    

 

2    –    0

 

    1    –    3    

 

0    –    6

 

    5    –    0    

 

2    –    1

 

    0    –    3    

 

2    –    0

 

    3    –    0    

 

0    –    4

 

    4    –    0    

 

2    –    0

 

    0    –    2    

 

1    –    2

 

6    –    0