ΑΓΩΝΕΣ

ΑΜΜΟΥΔΙΑ
19/09/2021

17:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
25/09/2021

17:00

ΧΡΥΣΟ
03/10/2021

16:30

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
09/10/2021

16:30

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
16/10/2021

16:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
06/11/2021

15:00

ΣΕΡΡΕΣ
13/11/2021

15:00

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
21/11/2021

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
28/11/2021

15:00

ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
05/12/2021

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
15/12/2021

15:00

ΝΕΟΧΩΡΙ
12/12/2021

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
19/12/2021

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
08/01/2022

15:00

ΡΟΔΟΠΟΛΗ
15/01/2022

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2021

15:00