ΑΓΩΝΕΣ

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
23/11/2019

15:00

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
30/11/2019

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
07/12/2019

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
14/12/2019

15:00

ΑΝΩ  ΠΟΡΟΙΑ
22/12/2019

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
11/01/2020

15:00

ΧΡΥΣΟ
19/01/2020

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
25/01/2020

15:00

ΠΡΩΤΗ
02/02/2020

15:00

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
08/02/2020

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2020

15:00

ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
–/–/2020

15:00