ΑΓΩΝΕΣ

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
14/09/2019

17:00

ΝΕΟΧΩΡΙ
21/09/2019

17:00

ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
29/09/2019

16:30

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
05/10/2019

16:30

ΣΕΡΡΕΣ
12/10/2019

16:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
19/10/2019

16:00

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
26/10/2019

16:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
02/11/2019

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
09/11/2019

15:00

ΑΜΜΟΥΔΙΑ
–/–/2019

15:00

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΟ
–/–/2019

15:00

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
–/–/2019

15:00